Berita terbaru dari Masjid Ikhlashul Ukhuwah

Pengajian Usia 7-11 Tahun 27 January 2022

Kegiatan Pengajian Usia 7-11 Tahun Masjid Ikhlashul Ukhuwah
* Talaqi Alquran Juz 1-27 * Hafalan Juz 28-30 * Tajwid * Kitab Ta'lim Muta'alim * Kitab Jurumiah (Bahasa Arab) * Aqudatul Awam (Tauhid) * Bidayatul Hidayah (Ahlak) * Hadits Arba'in * Safinatun-Najah (Fiqih)